1
Het Oude Egypte

De oud-Egyptische beschaving oefent al eeuwen lang een magische aantrekkingskracht uit. De indrukwekkende piramides en tempels die de Egyptenaren ons hebben nagelaten spreken velen tot de verbeelding. Schitterende voorstellingen in graven vertonen scènes uit het dagelijks leven in de oudheid. Ook de Egyptische godenwereld en het hiërogliefenschrift zijn fascinerend. Egyptoloog Huub Pragt laat belangstellenden in een gevarieerd programma kennismaken met de verschillende aspecten van de Egyptische beschaving. Via het cursusinstituut Huub Pragt Egyptoloog wordt op verschillend niveau scholing aangeboden. Voor informatie over cursussen, lezingen, excursies en reizen naar Egypte klikt u op de hiërogliefen geheel links in de menubalk.

Peftjaoeneith

Cursussen 2015-2016

Godsvrouw Ahmes Nefertari, Louvre

Cursus 'De Godsvrouw van Amon'

Huub Pragt tijdens een reis in Egypte

Reizen naar Egypte met Huub Pragt

Het boek Opper-Nubië is het eerste deel in de reeks Rijk der Farao's

Boek 'Opper-Nubië'

Cursussen 2015-2016

In het seizoen 2015-2016 worden weer interessante cursussen over het oude Egypte aangeboden in Amsterdam, Hilversum en Leiden.
Drie korte cursussen behandelen de onderwerpen Sport en Spel, Wilde Dieren en Beeldhouwkunst. Een cursus Hiërogliefenschrift voor beginners gaat in september in Leiden van start. Daarnaast zijn er ook twee cursussen voor de gevorderde hiërogliefenlezers: de leesgroep 'Late Ramessside Letters' en de werkgroep 'Schrijnen van Toetanchamon'. In de leesgroep wordt aandacht besteed aan het hiëratisch schrift. Cursisten bij wie de kennis van het hiërogliefenschrift wat is weggezakt, kunnen op twee zondagen in oktober een opfriscursus hiërogliefenschrift bijwonen.
Kijk voor meer informatie op: Cursussen.

Cursus 'De Godsvrouw van Amon'

Vanaf dinsdag 7 april 2015 verzorgt Huub Pragt in Amsterdam een cursus van vier lessen over de bijzondere priesteressenfunctie van Godsvrouw van Amon. Volgens het Egyptische gebruik schonk de farao namelijk zijn koninklijke dochter of één van zijn bijvrouwen ten huwelijk aan de god Amon. Door zijn dochter direct in de tempelrituelen te betrekken kon de farao meer macht uitoefenen op het religieus beleid van de priesters van Amon. Door het rituele huwelijk van zijn dochter met de god Amon kon de farao zich tevens beroepen op de goddelijke afkomst van zijn koninklijke stamboom. Toch trad de Godsvrouw van Amon formeel nooit in het huwelijk met een aards persoon, wat niet wil zeggen dat zij geen kinderen zou kunnen krijgen. Opvallend is dat de Godsvrouw van Amon haar opvolgster adopteerde. Meestal betrof het een nicht uit haar familie. Om hun politieke en religieuze macht te doen gelden stuurden de Nubische vorsten van de 25ste dynastie hun prinsessen naar Thebe, waar ze Godsaanbidster en Godsvrouw van Amon werden. Zij droegen de dubbele uraeusslang en beschikten over uitgestrekte domeinen. Hun naam werd zelfs in een cartouche, een ring rondom een koningsnaam, geschreven. Deze cursus is reeds gestart in Hilversum en wordt vanaf zaterdag 2 mei 2015 herhaald in Leiden.
Meer informatie: De Godsvrouw van Amon.

Kemet

De website Kemet.nl informeert u over allerlei boeiende facetten van Oudegyptische samenleving. Vrijwel iedere week worden nieuwe artikelen toegevoegd. Voor informatie klikt u hier op: Kemet.

Egypte op school

Speciaal voor het onderwijs is een programma ontwikkeld voor het basis- en voortgezet onderwijs. Bent u op zoek naar een leerzaam en boeiend plusproject, klikt u dan hier op: Egypte op school.

Koningslijst

Deze website geeft een zo volledig en betrouwbaar mogelijk overzicht van de farao’s van het oude Egypte. Er is nog veel onduidelijkheid en veel discussie over welke vorsten er nu wanneer regeerden en in welke chronologische volgorde ze dat deden. De geraadpleegde bronnen spreken elkaar dan ook regelmatig tegen. Toch is op basis van de huidige inzichten een overzichtelijk, geordend en inhoudelijk verdedigbaar eindresultaat mogelijk. De redactie is daar met name Richard de Jong veel dank voor verschuldigd. De website zal de komende tijd organisch groeien. Er wordt hard gewerkt aan links van en naar de website kemet.nl. De koningsnamen worden binnenkort aanklikbaar en sturen de lezer door naar alle bekende persoonlijke informatie en naar de toelichting waarom de farao op deze plek in de lijst staat. Vooralsnog staan de bronnen apart vermeld.
Meer informatie: Koningslijst.nl.

Egyptologische Nieuwsbrief

Middels een circa eens in de anderhalve maand verschijnende digitale nieuwsbrief blijft u op de hoogte van archeologische vondsten, tentoonstellingen, egyptologische nieuwsberichten, televisieprogramma's, symposia, rondleidingen, lezingen of excursies naar Egyptische musea en reizen naar Egypte.
Om u aan te melden, klikt u hier op: Nieuwsbrief.

Boek 'Opper-Nubië'

De boekenserie het Rijk der Farao’s is het resultaat van een samenwerking tussen fotograaf Hans Schoens en egyptoloog Huub Pragt. Zes boekdelen vormen een deskundige en gedetailleerde beschrijving van het oude Egypte. Daarbij is de stroomrichting van de Nijl als volgorde aangehouden. Alle boekdelen zijn rijkelijk voorzien van prachtige foto’s, kaarten en lijntekeningen. Het eerste deel ‘Opper-Nubië – van Naga tot Aboe Oda’ beslaat het gebied in Soedan vanaf de zesde tot aan de tweede stroomversnelling in de Nijl.
Meer informatie: Rijk der Farao's.

Boek 'De Verborgen Tombe'

Dit boek neemt u mee naar het Oude Egypte rond het jaar 1000 voor Christus. Het verhaal speelt zich af in de 21ste dynastie. Pinodjem de hogepriester van Amon en zijn zonen Masaharta en Mencheperra voerden in die tijd een nauwgezet plan uit. De mummies van de farao's uit het Nieuwe Rijk werden uit hun graven in het Dal der Koningen gehaald om opnieuw te worden ingewikkeld. De priesters lieten de mummies van de koningen in eenvoudige houten kisten herbegraven in goed verscholen cachettes. De kostbare grafuitrustingen van de farao’s werden elders verstopt. Op deze manier vergaarde de familie van Pinodjem een enorm fortuin. Maar wat is daarmee gebeurd?
Kevin Savernake is een jonge egyptoloog uit Oxford. Samen met zijn vriend Marc Spencer en zijn Franse collega Isabelle Montet gaat hij op basis van gegevens op een papyrus uit Aberdeen op zoek naar het graf van een van de zonen van Pinodjem, de generaal en hogepriester van Amon, Mencheperra. Misschien dat daar het antwoord ligt.
Voor meer informatie gaat u naar: De Verborgen Tombe.

Boek 'Kunstroof in Egypte'

Kunstroof in Egypte is het tweede boek van Huub Pragt. Deze thriller speelt zich af in de periode van de Facebookrevolutie in Egypte, die op 25 januari 2011 begon en achttien dagen later eindigde met het vertrek van de president. Gebeurtenissen volgen elkaar in deze dagen snel op en niet altijd is duidelijk wat zich precies afspeelt. In dit boek krijgt minister van Oudheden Mahmoed el-Hadidi de opdracht een aantal topstukken uit het Egyptisch museum veilig te stellen. Enkele dagen later wordt er ingebroken in het museum. Er zijn vernielingen aangericht in het gebouw, maar volgens de minister wordt er niets vermist. In deze chaotische periode komen vier Europese onderzoekers na drie jaar gevangenschap weer op vrije voeten. Op de moeizame weg naar huis ontdekken ze dat er veel meer bijzondere objecten uit het museum zijn verdwenen dan minister El-Hadidi aan het Egyptische volk en de toegestroomde internationale pers wil doen geloven. Wie zit er werkelijk achter deze kunstroof? De vrienden gaan op zoek naar de waarheid, maar betalen hiervoor een hoge prijs.
Voor meer informatie klikt u hier op: Kunstroof in Egypte.

Boek 'The Language of the Pharaohs'

Het studieboek 'The Language of the Pharaohs' is samengesteld door de uit Tunesië afkomstige docent hiërogliefenschrift, Taoufik Ilaoui. Het vormt een eenvoudige handleiding om Egyptische hiërogliefen te leren lezen. Het boek is geredigeerd en bewerkt door Nederlandse Egyptoloog Huub Pragt.
Dit prachtige boek kan worden gebruikt door iedereen die is geïnteresseerd in het schriftsysteem van de Egyptenaren. Aan het begin van het boek wordt een opsomming gegeven van de eenlettertekens met hun transliteratie en klankwaarde. Rechts hiervan staat per teken de overeenkomstige Arabische letter weergegeven. Verderop in het boek zijn verscheidene woordenlijsten opgenomen. De hiëroglifische weergave van een Egyptisch woord krijgt dan niet alleen een transliteratie en een Engelstalige vertaling. Aan de rechterkant staat ook de Arabische vertaling. Op deze manier kunnen liefhebbers van Egypte zich zowel bekwamen in de Oud-Egyptische als in de moderne Arabische woordenschat.
Meer informatie: The Language of the Pharaohs.

Bestellen van syllabi

Het is voortaan mogelijk om het schriftelijke cursusmateriaal aan te schaffen van cursussen die door Huub Pragt zijn gegeven: Bestellen syllabi .

Wanneer aan de linkerkant van uw beeldscherm de meeschuivende verticale menubalk niet volledig wordt weergegeven, dient u de beeldschermresolutie van uw computer in te stellen op 1024 x 768 pixels of hoger.
Voor een korte Nederlands gesproken uitleg, klikt u hier op: Beeldschermresolutie.

U kunt de gegevens onder de button 'extra' ook benaderen door hier te klikken op extra.

Deze website is bijgewerkt op vrijdag 17 april 2015.

Home Cursussen Lezingen Excursies Rondleidingen Reizen Egypte
HUUB PRAGT EGYPTOLOOG